1. výběr značky
Kliknutím na logo zobrazíte kola od vybrané značky.
2. typ kola
MTB pevná 26''
MTB pevná 27,5''
MTB pevná 29''

MTB celoodpružená 26''
MTB celoodpružená 27,5
MTB celoodpružená 29''

cross / trek / cyclocross

silniční / fitness

dětská

elektrokola

Jen dámská

3. vaše výška
vyska
4. cena kola
cena
5. řazení
Od nejlevnějšího
Od nejdražšího
Od největší slevy
bikeranch na mapy.czfacebook bikeranch
youtube bikeranch team


 
Krejcárek606 751 751224 922 070606 751 751
Počernice602 735 393
725 712 400
Čakovice725 712 500222 363 744
725 712 500
zavolejte si o lepší cenuVybavení kola na silnici dle vyhlášky


Každý si jistě nejednou položil otázku, jaké je vlastně povinné vybavení kola dle vyhlášky. Vše je hlavně otázkou bezpečnosti, ale také toho nedostat se do konfliktu s policií a nebýt zbytečně pokutován...


Povinná výbava kola ve zkratce:


1. Dvě na sobě nezávislé účinné brzdy

2. Zadní odrazkou červené barvy, nebo reflexním prvkem, který ji nahrazuje

3. Přední odrazkou bílé barvy, nebo reflexním prvkem, který ji nahrazuje

4. Na obou pedálech z obou stran odrazkami oranžové barvy, nebo reflexními prvky, které je nahrazují

5. Nejméně jednu oranžovou odrazku v každém kole, nebo reflexním prvkem, který ji nahrazuje 

6. Volné konce řídítek musí být zaslepeny

7. Zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm

8. Matice nábojů kol, pokud nejsou křížové nebo rychloupínací, musí být uzavřené


Povinná výbava kola za snížené viditelnosti:


9. Světlomet svítící dopředu bílým světlem

10. Zadní svítilna červené barvy

11. Zdroj elektrického proudu s kapacitou na nejméně 1,5 hodiny svitu bez přerušení


Úplné znění přílohy 13. vyhlášky č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.


Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky

 

     1. Jízdní kola musí být vybavena

 

a) dvěma  na sobě nezávislými  účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní  kola pro děti předškolního věku vybavená  volnoběžným nábojem  s protišlapací  brzdou  nemusí být vybavena přední brzdou

b) volné  konce  trubky  řídítek  musí  být  spolehlivě  zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.),

c) zakončení ovládacích páček brzd  a volné konce řídítek musí mít hrany  buď obaleny  materiálem pohlcujícím  energii, nebo (jsou-li použity  tuhé  materiály)  musí mít  hrany  o  poloměru zakřivení nejméně   3,2   mm;   páčky   měničů   převodů,  křídlové  matice, rychloupínače nábojů  kol, držáky a konce  blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím  energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí  mít hrany o poloměru nejméně  3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm,

d) matice  nábojů kol, pokud  nejsou křídlové, rychloupínací  nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,

e) zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se  zadní červenou  svítilnou nebo  nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí  mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm,  odrazka musí být  pevně umístěna v podélné  střední rovině jízdního kola  nebo po levé straně  co nejblíže k ní ve  výšce 250 - 900 mm nad rovinou vozovky;  činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci +/- 15  st. a kolmá k podélné střední rovině  jízdního kola  s tolerancí +/-  5 st.;  odrazové materiály nahrazující zadní odrazku  mohou být umístěny i na  oděvu či obuvi cyklisty,

f) přední odrazkou  bílé barvy,  tato  odrazka  může být nahrazena odrazovými  materiály  obdobných   vlastností;  odrazka  musí  být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola  u  stojícího  kola;  plocha  odrazky  nesmí  být  menší  než 2000  mm2,  přičemž  vepsaný  čtyřúhelník  musí  mít   jednu stranu dlouhou  nejméně  40  mm,  činná  plocha  odrazky  musí  být kolmá k rovině vozovky s tolerancí +/- 15  st. a kolmá k podélné střední rovině  jízdního kola  s tolerancí  +/- 5 st.;  odrazové materiály nahrazující  odrazku  mohou  být  umístěny  i  na  oděvu  či obuvi cyklisty,

g) odrazkami  oranžové barvy (autožluť) na  obou stranách šlapátek (pedálů),  tyto odrazky  mohou být  nahrazeny světlo  odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti,

h) na paprscích  předního nebo zadního kola nebo  obou kol nejméně jednou boční  odrazkou oranžové barvy  (autožluť) na každé  straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník  musí mít  jednu stranu  dlouhou nejméně  20 mm,  tyto odrazky mohou  být nahrazeny odrazovými  materiály na bocích  kola nebo  na  bocích  plášťů  pneumatik  či  na  koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.

 

     2. Jízdní  kola  pro jízdu  za snížené  viditelnosti musí být vybavena  následujícími  zařízeními  pro  světelnou  signalizaci a osvětlení:

 

a) světlometem svítícím dopředu  bílým světlem; světlomet musí být seřízen a  upraven trvale tak, aby  referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se  toto seřízení nemohlo samovolně  nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, je-li vozovka  dostatečně a souvisle osvětlena, může být  světlomet   nahrazen  svítilnou  bílé   barvy  s přerušovaným světlem,

b) zadní  svítilnou  červené  barvy,  podmínky  pro  umístění této svítilny jsou  shodné s podmínkami pro  umístění a upevnění  zadní odrazky podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být kombinována  se  zadní  odrazkou  červené  barvy  podle odstavce 1 písm. e); zadní  červená  svítilna  může být  nahrazena  svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,

c) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.


     3. Světelná  výbava jízdního kola se  nepovažuje za výbavu ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 361/2000 Sb.

 

     4. Je-li  jízdní kolo vybaveno pomocným  sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo  pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro  nohy dítěte. Sedadlo  a podpěry musí  být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít  ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti  jízdy. Je-li jízdní  kolo  vybaveno nosičem zavazadel,  musí  být  tento  nosič  řádně  a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.

 

     5. Pneumatiky  a  ráfky  nesmí  vykazovat  trhliny, praskliny a jiné  zjevné deformace,  které by  zjevně narušovaly  bezpečnost jízdy.

 

     6. Jízdní kola uváděná na trh  po 1.1.2003 musí mít na snadno dostupném  místě rámu  trvanlivě vyznačeno  dobře čitelné  výrobní číslo nebo být vybavena  zařízením jej spolehlivě nahrazujícím. Za spolehlivě výrobní  číslo nahrazující zařízení  se v tomto případě považuje  například i  elektronický nosič  takové informace, který bude pevně spojen s rámem jízdního kola.

 

     7.  Jízdní  kola  uváděná  na  trh  po 1.1.2003, pokud nejsou vybavena  podle  čl.  2  této  přílohy,  tj.  pro jízdu za snížené viditelnosti,   musí   být   opatřena  jednoznačným  a  zřetelným upozorněním  v návodu k obsluze,  že  tato  kola nejsou  za daného stavu   vybavení   způsobilá   k silničnímu   provozu  za  snížené viditelnost.

 

     8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže

a) bude  nadále  zachován původní  charakter jízdního  kola (podle čl. 1, 2),

b) pomocný  motorek bude přiměřeně plnit  podmínky ustanovení § 19 zákona,

c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,

d) v případě  použití spalovacího motoru, nebude  mít takový motor objem válce (válců) větší než 50 cm3,

e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h-1,

f) montáž pohonného systému  (motor, nádrž paliva nebo akumulátor) na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.

 

Pokud  vozidlo splňuje  všechny výše  uvedené požadavky,  považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.

 

     9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola (např. tandemy) a jim podobná vozidla poháněná lidskou  silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako např. koloběžky.